A nulladik parancsolat

Újszövetség - Máté 22:34-40

Egyszer – végső elkeseredésemben – odamentem Jézus Krisztushoz, mert már nagyon kérdezni akartam tőle valamit. Nem akartam én kísérteni, nem akartam én vitatkozni, egyszerűen választ akartam kapni életem nagy kérdéseire. Miért nem működik úgy, ahogyan kellene? Miért nem működik úgy, ahogyan szeretném? Egyszerűen miért nem működik? Borzasztó hosszú sor állt már nála, szóval jó esélyekkel sem volt biztos, hogy aznap sorra kerülök. …

Útmutató tévelygőknek

Újszövetség - Máté 22:23-33

Tele a világ tévelygéssel. Persze nagy kérdés, ki, hogyan értelmezi a tévelygés fogalmát, egyszerűen csak bolyongásnak, vagy esetleg tudatosan rossz úton járásnak tartjuk. Azt hiszem, a tévelygő szempontjából nézve talán mindegy is. Tévelyegni azt jelenti, hogy nem olyan erővel és sebességgel haladok a célom felé, mint kellene. Lehet azért, mert nincs is célom, lehet azért, mert eltévedtem, lehet azért, mert csökkent a motivációm. …

Elvont

Újszövetség - Máté 22:15-22

Ahogy öregszem (nem kell neked tudni mindent, de már túléltem a Főnök Fiát!!!), úgy veszem észre magamon, hogy mennyire nem elégítenek ki a felszínes válaszok és magyarázatok. Sem a saját életem dolgai, sem az Isten szent dolgai tekintetében. Nagyon gyakran érzem azt, hogy tele az életünk felszínes válaszokkal, amiket merő jóindulatból el is fogadunk, hiszen pillanatnyilag jó kis válaszoknak tűnnek. …

Jó munkásember

Újszövetség - Máté 22:1-14

Aki emlékszik a párbeszédre, az kérem, hogy nevessen, aki nem, az pedig próbálja meg feldolgozni és megkeresni. Úgy jó tizenkét-tizennégy éve vált ismertté Szalacsi Sándor neve, aki egy riporternek Fogarassy Árpádról és az általa épített ojjektumról adott exkluzív interjút. Talán a legjobb mondatok egyike, az azóta szállóigévé vált „jó munkásember” benyögés. …

A keresztyén tragédiája

Újszövetség - Máté 21:33-46

A keresztyén életnek az a tragédiája, amikor elhangzik felette a mondat: „Minden marad a régiben”. Nem magamtól vagyok ilyen okos, reggel valaki a kezembe nyomott egy papírt, Kierkegaard volt rajta. Ő mondta ezt, szomorúan és lemondóan, mégis a keresztyénség lényegéig látva, hogy csakis és kizárólag a megváltozott életek lehetnek a keresztyénségnek a fokmérői. …

Lupita

Újszövetség - Máté 21:28-32

Tisztességes nevén Lupita Amondi Nyong’o, aki (eltekintve pontosan kettő korábbi próbálkozásától) az első komoly szerepére 2014-ben Oszkár díjat kapott. Most tekintsünk el attól, hogy a fent nevezett hölgy a YALE-n leste el a nagyoktól a színészség csínját-bínját, koncentráljunk csak arra, hogy Kenyából jön és harmincöt éves.  Olyan színészóriásokat előzött meg, mint Julia Roberts vagy Jennifer Lawrence, akiknek már van kis aranyszobrocskájuk. …

Kampány

Újszövetség - Máté 21:23-27

Tegnap délután nagyon kedvesen és figyelmesen felhívott egy kappanhangú propagandista (ezen a ghandistán elméláztam kicsit, hogy lehetne a béke hírnöke is, de közben nem), aki előre felvett szakszöveggel tolta az arcomba, hogy aki hazafi, az felmegy ünnepelni a fővárosba március 15.-n. Sőt mi több, csak az-az ember és csak az a magyar, aki csatlakozik a békemenethez. …

Pali Baba

Újszövetség - Máté 21:12-17

Az úgy volt, hogy egyszer Ali ben Kuka jeltomácsolt Mr. Tájfelnek, aztán nem átallott érte némi ellenszolgáltatást kérni. Ekkor hangzik el a nagy mondat, miközben fogát szívva kitölti a csekket a főkandúr: Ez azt hiszi, hogy én vagyok a Pali Baba, ő meg a negyven rabló. A jelenet lényege, hogy valójában ki is a rabló és mennyire. Meg hol is van a rablóknak a helye? Meg, hogy most akkor a rabló teszi a barlangot vagy a barlang a rablót? …

Egyszerűbb király

Újszövetség - Máté 21:1-11

Tudom, hogy talán későn szólok, de ma Magyarország miniszterelnöke jön hozzád és szeretne veled és nálad vacsorázni. Persze, nem, de most mégis. Ha kapnál egy ilyen infót, akkor mégis mit csinálnál? Neki kezdesz takarítani, sürögsz-forogsz, szólsz nagyanyádnak, hogy húzzon ki a slamasztikából, jön az orbángyurcsány (mert ki tudja mama kire rakja a voksot) és főzni kéne neki egy kis hazait!? Egy ilyen információ – a meglepetésen túl …

Kusskos

Újszövetség - Máté 20:29-34

Sajnos már nem tudom megmondani melyik Mackótestvérnek a végén van a jelenet, ahol egy hegyi birka (nyilván nem, de Gerald Durell ma egészen mélyre temetkezett bennem) üvöltözik a saját visszhangjával. Nagyon izgalmas kiabálás ez, hiszen a birka egyre idegesebb, miközben kapja vissza a semmibe kiabált fenyegetéseit. A végére már nem marad semmi ereje, s az utolsó szó jogán még odanyögi a visszhangnak az egész üvöltözés summájaként: kusskos. …

A nagy szétválasztás

Újszövetség - Máté 20:20-28

Ránézek és próbálom felfogni, hogy mi lehet a baj, miközben egymással üvöltözünk. Megy az adok-kapok, mélyütések, bántások, s egyikünknek sem jut eszébe Jézus szava: de közöttetek ne így legyen. Hallom a kollégákat, éppen arról beszélgetnek, hogy “ha nem lenne fideszpénz, akkor nem érné meg csinálni” ezt a csörcsbizniszt. …

Szegregáció

Újszövetség - Máté 20:17-19

Nem tisztem a református lelkészből lett politikusokat, mint jelenségeket minősíteni, hiszen aki komolyan veszi keresztyén elhívását, az bizonyára sokat szenved a politikai teher alatt, aki pedig teljesen feloldódott abban a közegben, az magában hordja büntetését. De! Vannak olyan pillanatok, amikor megdöbbentő tetten érni azt, amikor a politikus kilép a szerepből és megvillan az evangéliumnak egy-egy döntő igazsága, ami aztán furcsa vihart kavar a hallgatóságban. …

Kicsinyesség

Újszövetség - Máté 20:1-16

Nem bírom az emberi kicsinyességet, ha van valami, ami teljesen kiakaszt, szíjat lök, gyógyszert gurít, akkor ez az. Akár önmagamon veszem észre, akár másokon, de ez talán a főbűnök-főbűne nálam. Amúgy is azt gondolom, hogy egy keresztyén ember legyen nagylelkű, adakozó és nyitott minden jó cselekvésére. Meg amúgy is, idézve az én drága édesanyámat, attól, hogy a másikról bebizonyítjuk, hogy hülye, mi semmivel sem leszünk okosabbak. …

A kérdésre válasz

Újszövetség - Máté 19:27-30

Mindig az a kép élt bennem az Egyházról (most nem megyek bele felekezeti csatározásokba, a Nagybetűs egyetlen Egyházra gondoltam), hogy a világ által feltett kérdésekre, egy bizonyos formában válaszolnia kell. Hiszen az Egyház nem önmagáért van, hanem azért, hogy megmutassa az embereknek az Istenhez visszavezető utat. Tehát, ha az emberek kérdeznek, gyötrődnek, dilemmáznak, akkor az Egyház, amelyik olvassa és érti Isten szavát és megvan az a lehetősége, hogy Isten elé vigyen dolgokat, talán képes választ adni a sok emberi „miért?”-re. …

Követési előzmény

Újszövetség - Máté 19:16-26

Mindig azt hittem, hogy Krisztust követni feltétel nélkül lehet és szabad. Ő mindig, mindenkit, mindenhogyan vár, éppen ezért kell, hogy a „kegyelem trónusához” járuljunk! Nem tudom ki hitette ezt el velem, de ahogyan szépen lassan benőtt a fejem lágya, úgy jöttem rá, hogy a helyzet nem teljesen így van. Mert ami igaz, az igaz: Krisztust bárki követheti. De nem mindegy, hogyan is teszi ezt! …

Mit tehet itt egy ló…

Újszövetség - Máté 19:13-15

Figyelem őket egy ideje, hiszen velük és értük dolgozom, meg nekem is van otthon hébe-hóba belőle kettő, s mindig megállapítom, hogy azok a drága és pici és aranyos és tündi-bündi csecsemők mekkora (ahogy nálunk mondták falun) nagy “lovakká” nőtték ki magukat. Nem sok minden maradt a “csikó” lét szertelen mindent megfigyelő és kutató szemléletéből, inkább befelé fordulnak, hirtelen megnőtt kezüket és lábukat dobálják, érdekes, mélyülő reszelős hangjukon felismerhetetlen gyorsasággal jönnek ki, számomra ismeretlen szavak. …

Kemény szív

Újszövetség - Máté 19:1-12

Általában nem azokkal a dolgokkal van a nagy bajunk, amiket mások nyíltan és határozottan elutasítanak, hanem azokkal, amiket jelzés nélkül megtűrnek. Mert ha valami olyasmit csinálsz, ami nagyon kiakasztja a közvetlen környezetedet, akkor biztosan szólnak, figyelmeztetnek, s talán ebből okulva legközelebb majd nem követed el ugyanazt a hibát. …

Naivitás

Újszövetség - Máté 18:21-35

A tiszteletes a megbocsátásról prédikált a gyülekezetben, nagyon szemléletesen és nagyon mély átéléssel beszélt a téma fontosságáról. Amikor vége lett az igehirdetésének, megkérdezte a gyülekezetét, hogy ki az, aki ezek után hajlandó megbocsátani a haragosainak? A gyülekezet egy emberként emelte fel a kezét, könnycseppek gördültek végig az arcokon, s a tiszteletes is szíve mélyéről élhette át a csodát …

Felvilágosítás

Újszövetség - Máté 18:15-20

Nehéz műfaj ez a megintés dolog. A mai jogászok uralta világban és törvények irányított egyházban, nehéz jól érteni és még nehezebb jól megélni egy ilyen egyszerű evangéliumi útmutatást. Pedig milyen tisztának és logikusnak tűnik. Valaki vétkezik ellened, menj el hozzá, és négyszemközt beszéljétek meg. Aztán, persze ha nem megy a dolog, akkor jönnek sorban az egyre bővülő körök: először pár tanú, aztán majd az egész gyülekezet. …

Greatness

Újszövetség - Máté 18:1-10

Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok c. művének ez az egy sora jól adja vissza az alapproblémát, ami a tanítványok Jézusnak feltett kérdésében rejlik. Igaz Lévay József a greatness-t rangnak, míg Szabó Lőrinc előkelőségnek fordítja, én megmaradtam az eredeti verziónál. Mert a tanítványok is arról beszélgetnek, hogy ki a nagyobb a mennyek országában?! Jézus középre állít egy kisgyermeket és válaszával újraértelmezi a tanítványi kérdést. …

Mustármag

Újszövetség - Máté 17:14-21

Valamelyik nap éppen a fűszereket rendezgettem, aztán a kezembe akadt a mustármagos üvegcse, s elszörnyülködtem, hogy mennyire kicsi és aprócska a mustármag. Komolyan ajánlom megfontolásra, hogy önismereti tesztként rohanj be a sarki fűszereshez, vagy a városvégi multihoz és vegyél egy csomag mustármagot, aztán öntsd a tenyeredbe, nézegesd, morzsolgasd és mondogasd közben, azt, amit Jézus tanítványainak mondott: …

Völgyben

Újszövetség - Máté 17:1-13

Életünk magaslatain egészen más Jézus képünk lehet, mint akkor, amikor újra a völgybe tart az életünk. Amikor minden jól megy, amikor csodás pillanatokat élünk át, akkor átszellemült és fénylő arcú messiásunk van, akivel szeretnénk még így időt tölteni, s ha nem is sátrat, de valami állandót építeni. Szeretnénk, ha nem múlna el a pillanat, mert a völgyben sokkal nehezebb dolgunk van. …

ex cathedra

Újszövetség - Máté 16:21-23

Sokat rágódtam azon, hogy van e jogunk vélt vagy valós igazságok alapján csak úgy, „ex cathedra” kijelenteni valamit. Mondhatja-e azt a keresztyén vagy a keresztyénség, hogy valami nem helyes, vagy nem jó, vagy nem úgy kellene. Mert ugye az „ex cathedra” kifejezés onnan jön, hogy ami a pápai széktől ered, vagyis a pápa kijelentése, az nem lehet tévedés. Így lett ez a kifejezés minden olyan kijelentésnek a jelzője, amit csalhatatlannak és megfellebbezhetetlennek gondolunk. …

Álarctalanul

Újszövetség - Máté 16:13-20

Mindenkinek megvannak a jó kis álarcai, ami mögé elrejtőzhet, vagy ami mögé mások el tudják rejteni. Mert azért az is előfordul, hogy nem mi teszünk magunk elé álarcot, hanem mások akarnak valakinek és valamilyennek látni. Hányan és hányan panaszolják el együtt eltöltött évtizedek után, hogy mennyire nem olyan a másik, mint azt várták, miközben lehet, hogy csak nem vette fel, vagy hirtelen levetette azt az álarcot, amit próbáltak tudva vagy tudatlan ráerőltetni. …

Chucklok

Újszövetség - Máté 16:1-12

Szerintem nem az-az egzisztenciális válság, amikor nem fizetik meg amit csinálok, vagy amikor veszélyeztetve van a megélhetésem, hanem amikor nem látom értelmét annak, amit éppen teszek, vagy csinálok, vagy, hogy egyáltalán létezem. Ha elmúltál már tizennyolc és veszed magadnak a bátorságot, hogy egy kicsit elmélyedj a témában, akkor ajánlom neked Chuck Palahniuk …

Loading blog posts...