Szólj hozzá!

Ez a harmadik, s egyben utolsó része az ifjúsági munkában használható kreatív módszerekről szóló cikksorozatnak. Az első két cikkben („Na, ez jó kérdés” és „Új kifejezési módok”) kiemeltem jó néhány biblia-tanulmányozó módszert és nyolc kreatív ötletet, amivel megnyerhetjük a fiatalokat a biblia közös felfedezésére. Ebben az utolsó cikkben még bemutatok három másik módszert azoknak, akik mélyebbre szeretnének ásni Isten megismerésében és a maguk keresztyén tapasztalataiban.

„SZÓLJ HOZZÁ!”

A cél az, hogy segítsünk minden egyes fiatalnak felfedezni, „Mit mond NEKEM ez a szakasz? Ez a módszer eltér az általánosan megszokott „na, mindenki ugorjon bele” típusú megbeszéléstől, lehetőséget ad a csoport csendesebb tagjainak is, hogy elegendő időt kapjanak a reflektálásra. Csak néhány verset használj, hogy jól meg tudják őket jegyezni, és könnyen emlékezzenek rájuk!

 1. lépés: Írd meg a saját fordításodat!

Kérj meg minden egyes fiatalt, írja meg az ő saját fordítását, verzióját az adott szakaszhoz! Azt, ahogyan ő mondaná, vagy képzelje el, mintha levelet, e-mail-t írna egy barátjának. Legyen egyszerű és világos! (Ötlet: Mielőtt megírnád a saját verziódat, próbáld átfordítani a kulcsszavakat a magad kifejezéseire!)

 1. lépés: Kérdezd meg saját magadat!

Mihelyst elkészültek a „fordítások”, kérd meg a fiatalokat, gondolkodjanak el, és írják le a válaszaikat a következő kérdésekre:

 • Mit mond nekem ez a szakasz?
 • Mit mond az Istennel, és a másokkal való kapcsolatomról?
 • Mit jelentene ez számomra, ha komolyan venném?
 1. lépés: Visszajelzés

Mindenki felolvashatja a saját fordítását és megoszthatja a kérdésekkel kapcsolatos gondolatait. A fiatalok inkább figyeljenek egymás mondandójára és most ne nagyon szóljanak hozzá. Te, mint vezető se oszd még meg a véleményed, de jegyezd fel az előjött főbb gondolatokat! Köszönd meg mindenkinek, amit megosztott a többiekkel!

 1. lépés: Kérdések

Bátorítsd a fiatalokat, hogy beszálljanak egy közös megbeszélésbe kezdve valamelyik olyan ponttal, ami általánosan előbukkant a részükről! Ezen a ponton te, mint csoportvezető szintén elmondhatod a véleményedet és a kiigazításaidat. Zárd az alkalmat imádsággal, és kérd Istent, segítsen alkalmazni az életben azt, amit most megtanultatok! Ehhez a fajta módszerhez az elbeszélő szakaszok kevésbé illeszkednek. Inkább olyan szakaszokat válassz, amelyek a keresztyén életstílussal, tanúsággal és a növekedéssel foglalkoznak! Néhány jól használható szakasz: Róma 12:1-2.; Ef. 3:14-20.; Fil.1:27-30., 2:1-16., 4:4-13., 2. Tim. 2:1-15.; Jakab 1:2-7.; 1. Jn. 1., 2:7-11.

SZÓ-TANULMÁNY

A tanulmány vezetőjének fel kell készülnie előre konkordanciát, magyarázatos bibliát és bibliai tárgymutatót használva, hogy a csoportos tanulmányozáshoz előkészíthesse az adott verseket. Alternatívaként hadd ajánljam az olyan online forrásokat, mint például a www.biblegateway.com. Ez egy egyszerű és hatékony segítség a biblia-tanulmányozások előkészítéséhez. És hogy hogyan is? Válaszd ki azt a biblia-fordítást, amit tanulmányozni szeretnél! Kattints a kulcsszó-keresésre! Gépeld be a kulcsszót, amire szükséged van, és az utalásokat kikeresi neked a program! Ha akarod, finomíthatod is a keresést, vagy korlátozhatod egy-egy bibliai könyvre. Választhatod a következő kulcsszavakat: kegyelem, imádság, hit, bizonyosság, tanúbizonyság, áldozat, szolga, békesség, megvált, közösség, test. Érted a lényegét, ugye? Ez a módszer nagyszerűen alkalmas arra, hogy arra ösztönözze a fiatalokat, hogy maguk fedezzenek fel dolgokat saját maguk számára. Hadd ássák csak bele magukat a bibliába! Itt egy rövid összefoglaló egy szó-tanulmányhoz, amit használtam. A téma, az adott szó: „Isten”. Mit tudunk Róla? Milyen Ő? Adj a fiataloknak egy lapot, amin Isten tulajdonságait felvonultató bibliai versek vannak, és kérd meg őket, ezek alapján nézzék meg, ki is Isten! Természetesen a saját leírásaikkal, jellemzéseikkel jönnek majd elő a versek alapján, de ez egy érdekes párbeszéd, vita alapja lehet! A saját válaszaimat is ott találod a zárójelben, hogy egy kis energiát takarítsak meg neked!

 • V. Móz. 6: 4-5. (Isten egy)
 • I. Móz. 1: 1. (Isten az Alkotó)
 • Zsolt. 90: 2., Róma 1: 20. (Isten örökkévaló, fölötte áll az időnek)
 • Ézs. 40: 21-22. (Isten végtelen, idő és tér nem korlátozzák)
 • Zsolt. 139: 7-12. (Isten mindenütt-jelenlévő, mindenütt, mindenkor)
 • 1. Jn. 3: 20., Mt. 6: 8., Zsolt. 139: 1-6. (Isten mindentudó, mindent tud, bárhol, bármikor történjék is)
 • Jn. 4: 24. (Isten lélek)
 • II. Móz. 3: 5-6., I. Pét. 1: 15-16. (Isten szent)
 • Luk. 18: 19., Róma 8: 28. (Isten jó)
 • Zsolt. 115: 3., Luk. 1: 37. (Mindenható)
 • Mal. 3: 6., Jakab 1: 17. (Isten nem változik önnön mivoltában)
 • Mt. 5: 48., V. Móz. 32: 4. (Isten tökéletes)
 • Jn. 3: 16., Róma 5: 8., 1. Jn. 4: 8-16., Zsolt. 136. (Isten szeretet)
 • Zsolt. 103: 3-6., II. Móz. 3: 7-8. (Isten megbocsátó, együttérző)
 • Róma 3: 25-26. (Igazságos)
 • Ef. 2: 4-5., 2. Pét. 3: 9. (Kegyelmes)

Az Igében való kutakodás után kérj meg mindenkit a csoportból, hogy válasszon ki egyet Isten tulajdonságai közül és mondja el, mit jelent ez neki személyesen és a gyakorlatban, „hogy Isten…” (például megbocsátó). Vagy Válassz ki te egy bizonyos tulajdonságot, és kérd meg őket, gondolkodjanak el, vajon miért jó, hogy Isten ilyen! Mi hiányozna, mit hiányolnánk (mi és a világ többi része is), ha Ő nem volna ilyen? JELLEM-TANULMÁNY Azt mondta egy kollégám, hogy 2.930 embert említenek a bibliában név szerint. Nem ellenőriztem le, de a biblia valóban rengeteg illusztrációval szolgál az emberi életek, állapotok tekintetében, és arról is, hogyan formálhatja át, változtathatja meg ezeket Isten. Használj konkordanciát, vagy egy konkrétan nevekre vonatkozó tárgymutatót a bibliádban! Nézz meg minden utalást azzal kapcsolatban, akit tanulmányozni szeretnél! Ismét csak javaslom a www.biblegateway.com oldalt, ami gyors segítség lehet. Írd be a nevet a kulcsszó-keresőbe, pl. Gedeon, Dániel, vagy Timóteus. Ha szükséges, szűrd az eredményeket, hogy kezelhetőbb mennyiségű adatod legyen! Keress néhány Ószövetségi karaktert a nagy kalandok, a személyes kihívások, az Isten szerinti élet, és az Istennel való kapcsolat vonatkozásában! Például: Mózes, Sámson, Józsué, Gedeon, Sámuel, Dániel, Ruth, Eszter. A módszer szemléltetésére álljon itt a korai egyház három képviselője!

Barnabás 25 utalás. Mind az Ap.csel.-ben. Először az Ap.csel. 4:36-ban említik. A 9:27. megemlíti, amint Pált az apostolokhoz kíséri. Számos utalás található az Ap.csel. 11-14. részeiben, ahol Barnabás Pállal megy az első missziói útra. Timóteus 25 utalás. Az Ap.csel. 16. részében kezdődik, ahol Pál találkozik egy fiatal tanítvánnyal Lystrában. Pállal tart missziói útjain. Végül, személyes levelek Timóteushoz, az efézusi gyülekezet vezetőjéhez. Szilász 25 utalás. Elsőként az Ap.csel. 15:22-ben találkozunk vele. Szilász együtt volt Pállal sok nehézségben, így akkor is, mikor börtönbe került Filippiben. Minden utalás az Ap.csel.-ben található három „aláírás” kivételével, melyek a korabeli gyülekezeteknek írott levelekben vannak.

Kezdéskor add ki a bibliai utalásokat és kérdéseket tartalmazó íveket! Ha szükséges szűkítsd le a kulcsfontosságú utalások számát 15-20-ra! Kérd meg a fiatalokat, kutakodjanak egy kicsit és állítsanak fel egy profilt az adott karakterről! Hármasával dolgozzanak, és minden csoport használja az íven kiadott verseket a kérdések megválaszolásához! Megkérdezheted minden egyes csoport válaszát az általad kiadott összes kérdésre, vagy egy csoporttól csak egy egységet. A visszajelzéseket, válaszokat írd fel a táblára! Hogy segítsek egy kicsit a kezdésben, összeszedtem 20 lehetséges kérdést. Három egységre osztom őket: háttér, karakter és az életük jelentősebb eseményei. Nem minden karakterhez alkalmazható teljesen, de útmutatást adhat az előkészületekhez. Háttér Ki írta azokat a dolgokat, amiket tudunk erről a személyről?

 1. Mit mondtak róla az emberek?
 2. Mit jelent a neve? Miért kapta ezt a nevet? Megváltozott ez valaha?
 3. Hol élt? Milyen volt otthon az élete? Milyenek voltak a szülei? Hatással voltak a szülei erre a személyre?
 4. Mi volt a foglalkozása?

Karakter/jellem

 1. Milyen ember volt?
 2. Mik voltak jellemének erősségei?
 3. Milyen hibái, gyengeségei voltak?
 4. Hogy reagált a hibákra, bukásra? Könnyen elkeseredett?
 5. Hogyan kezelte az ellenségeskedést? Jól tűrte a kritikát?
 6. Mennyire volt kész Istent dicsőíteni azokért a jó/rossz eseményekért, amik vele történtek?
 7. Mennyire volt kész engedelmeskedni Istennek, mikor Ő mondott neki valamit?
 8. Hogy viszonyult másokhoz? Magánakvaló volt? Vagy közösségi ember?
 9. Milyen hatással volt másokra?

Jelentős események

 1. Volt valami nagyobb válság az életében? Hogy kezelte ezt?
 2. Voltak olyan beteljesült dolgok, amikről megemlékezett?
 3. Kapott elhívást Istentől? Hogyan reagált rá?
 4. Milyen fontos döntéseket kellet meghoznia? Hogyan hatott ez az életére?
 5. Miben volt sikeres? Miben volt gyenge, miben bukott meg? Miért?
 6. Milyen szerepet játszott Isten tervének megvalósulásában?

Ha elkészültünk a profil felállításával és a személyes élettörténettel, írjuk fel ezeket a táblára is! Most kérjük meg a csoportot, válaszoljanak a következő három kérdésre:

 • Mit gondolsz, Isten miért engedte meg, hogy ezt a személyt megemlítsék a bibliában?
 • Van valami olyan ennek az embernek az életében, ami valahogyan segíthet, bátoríthat engem?
 • Mit tanulhatok meg ebből, amit fel is használhatok a saját helyzetemre alkalmazva?

Zárjuk az alkalmat a következő megbeszélésre való előkészítéssel, vagy imádsággal!

Fordította: Momo