Vizsgálat

„Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni.” (6.)

Néhány mondatban a vizsgált személyről, mielőtt rátérnénk a teszt eredményére. A vizsgált személy neve: Fülöp. Származási helye azonos a vizsgálat helyszínével, így a vizsgált személy jól ismeri azt a terepet, ahol a tesztet felvettük. A vizsgált személy talán a legfejlődőképesebb a tizenkettő közül, hamar lelkesedő, másokat is képes követésre motiválni. Ugyanakkor nagyon ragaszkodik azokhoz az alapvető értékekhez, ami az eddig megtanult és megtapasztalt dolgokhoz kötik. A vizsgálat a természetfelettivel való kapcsolatára irányult, miszerint: képes-e bennem meglátni az Isten Fiát, aki csodát tesz, s aki minden emberi szükség felett hatalommal bír. Az ötezer ember megjelenése zavarba hozta a vizsgált személyt, aki a neki feltett kérdést csak fizikai síkon tudta értelmezni, s a tömeg megetetésének kérdését képtelen volt a hit síkján is látni. Így a vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált személy még mindig szétválasztja az élet fizikai és lelki síkját, azt gondolva, hogy az olyan problémák, mint étkezés, ruházkodás, anyagi vagy egyéb fizikai szükségletek nem tartoznak az én hatáskörömbe. Meg kell állapítanom azt is, hogy sajnos az egyszerű életproblémák megoldásaként nem engem, hanem a pénzt tartja számon, ami kicsit lehangoló, tekintve, hogy elég alaposan elmagyaráztam, és elé és társai elé éltem, hogy a pénz sohasem lehet egy életprobléma megoldása. Sajnos, látva a jövőt, még sokan esnek ebbe a hibába az enyémek közül, ahelyett, hogy engem keresnének, bennem bíznának, inkább életproblémáikat a pénz hatalma alá rendelik. Így a vizsgált személy magatartását a későbbiekre nézve modellértékűnek kell, hogy tekintsem, külön nevet nem adok neki, de a tanítvánnyá válásnak sajnos még az elején van. Mindenki, aki elfelejti, hogy hatalmam alól nem vonható ki az emberi élet egyetlen egy szeglete sem, még mindig a vizsgált személy által jelzett szindrómában szenved. Nevezzük ezt most az egyszerűség kedvért hitetlenségnek, amely ebben a stádiumban nem halálos, de igen veszélyes. További vizsgálatokra bocsátom. Jézus Krisztus sk.

Korábbi áhítatok