Új kifejezési módok

Új kifejezési módok – biblia-tanulmányozó módszerek az ifjúsági munkában (az ifjúsági munkában használható kreatív módszerekről szóló háromrészes cikksorozat második része)

SZERINTED MIT JEL-ENT?

A jelekkel dolgozó módszer nagyon hatásos módja annak, hogy a fiatalokat bevezessük a biblia-tanulmányozásba. Kérjük meg a csoport egyik tagját, hogy olvassa fel hangosan az adott bibliai szakaszt! Aztán mindannyian kapnak egy-egy lapot és a baloldalra, fentről lefelé felrajzolják rá a hat jelet. Majd pedig csendben mindenki újra olvassa magának a szakaszt és (a megfelelő jel mellé) leírja, szerinte mit jelent ez a rész. A 10 perces egyéni munka után bátorítsuk a csoportot, hogy osszák meg egymással a megállapításaikat! Ahol egy-egy csoporttagnak kérdése van, ott buzdítsuk őket, hogy közösen vitassák meg a dolgot és próbálják együtt megtalálni a választ! Pár percben foglaljuk össze, mit is fedeztünk fel együtt, és imádkozzunk azért, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit újonnan tanultunk! A használható jelek és jelentéseik:  Ez a módszer alkalmas rá, hogy kis csoportban tanulmányozzuk a bibliát, ahol mindenkit részvételre bátoríthatunk. Használhatjuk példázatoknál, zsoltároknál és a levelek számos szakaszánál. Példák: 104., 107., 139. Zsoltár, Róm. 8:1-17., 2. Kor. 5:14-21., Ef. 2:1-16., Kol. 1:15-23., 3:1-17., 1. Pét. 1:3-16., 1. Jn. 1:1-7.

CSENDES ELMÉLKEDÉS

Ez szintén egy olyan egyszerű módszer, amely minden korcsoportnál jól használható.

  1. Magyarázzuk el a csoportnak, hogy olyan verset kell keresniük az adott szakaszban, ami vagy: „A legtöbbet jelenti nekem”, VAGY „Valami újat mond a keresztyén életvitelről”, VAGY „Felhívja a figyelmemet valamire, amit meg kellene tennem”!
  2. Kérjük, és bátorítsuk őket, hogy egyénileg és csöndben dolgozzanak!
  3. Nyugtassuk meg őket, hogy lesz lehetőségük megosztani a saját válaszaikat, ha mindenki végzett az olvasással!
  4. Most következhet a bibliai szakasz, csak most adjuk ki nekik!
  5. Te is olvasd el a szakaszt magadban, és mivel jó, ha te kezded majd a kört röviden megosztva gondolataidat, válaszaidat, készülj fel!
  6. Bátorítsd a csoporttagokat, osszák meg, mire jutottak! A frappánsabb, jelentőségteljesebb válaszokat jegyezd fel a táblára, vagy egy méretes csomagolópapírra!
  7. Talán lesznek, akik ugyanazt a verset jelölik majd meg, semmi gond! Valószínűleg különböző okokból választották azt.

Jól használható szakaszok: 139. Zsoltár, Jn. 15:1-14, Róm. 12:9-21, 1. Kor. 13:1-13, Ef. 4: 1-16, Kol. 3:12-17. Arról már sokat beszéltem, hogyan használjunk kérdéseket a biblia-tanulmányozásban, de van még számos más kreatív módszer is arra, hogy a fiatalok kifejezhessék magukat, és válaszaikat megosszák. Most 7 olyan ötlet következik, amelyeket különböző ifjúsági körökben, csoportokban használtam eddigi munkám során.

TE HOGY ÉREZNÉD MAGAD?

Válassz ki egy történetet az Evangéliumokból és kérd meg a csoportodat, mindenki játssza el az egyik karaktert! Ha több fiatal van, mint amennyi szerep, ketten is játszhatják ugyanazt. Kérd meg őket, legyenek csendben, míg felolvasod a történetet és gondolkodjanak közben azon, hogy a saját szerep-karakterük vajon hogyan érezhet a történet előrehaladtával! Ha jónak látod, megállhatsz olvasás közben egy-egy fordulópontnál, de akár várhatsz is, hogy a végén kérdezz rá, ki mit gondol a karaktere érzéseiről (pl.: harag, meglepődés, hála…)! Ha a csoport nyitott rá, akár el is játszhatják a jelenetet, hogy jobban megértsék, hogyan is érezhetett az adott szereplő. Én többek között ezeket a történeteket használtam: Jézus meggyógyítja a gutaütöttet (Mk. 2:1-12); A vak meggyógyítása (Jn. 9.); Zákeus találkozása Jézussal (Luk. 19: 1-10).

A KEDVENC

Kérd meg a csoportod tagjait, hozzanak egy-egy olyan bibiliai szakaszt, vagy néhány verset, ami különleges számukra! Mikor összejön a csapat, kérd meg őket, ki-ki olvassa fel a hozott részt, és mondják el, szerintük mit jelent, s hogy miért fontos, különleges ez számukra! Mikor mindenki végzett, a csoport többi tagja is mondja el, ő mit gondol a többiek által felolvasott és elmondott dolgokról. A csoport félénkebb tagjai dolgozhatnak párban egy-egy bátrabb fiatallal. Az sem számít, ha egy-egy szakasz többször felbukkan, hisz valószínűleg más-más szemszögből nézve fontos számukra. Ez a módszer arra ösztönzi a fiatalokat, hogy elgondolkozzanak az adott bibliai szakaszon, kiálljanak a személyes véleményükért, és felfedezzék, hogyan alkalmazható mindez saját magukra.

SAJÁT SZAVAKKAL

Oszd a fiatalokat kisebb csoportokra, és kérd meg őket, meséljenek el egy bibliai szakaszt a saját szavaikkal! Ez jól használható példázatoknál. Például, kérd meg őket, írják „át” az Irgalmas samaritánus történetét (Luk. 10: 25-37.) 21. szd.-i stílusban! Bíztasd őket, használjanak mai szavakat, kifejezéseket, de úgy, hogy az eredeti értelme, jelentése ne változzon a szakasznak! Egy másik változata ennek lehet az is, mikor az adott bibliai szakaszt költeménnyé alakítják át. Esetleg a csoport egy része szívesen el is játsza az általuk „átírt” történetet a többieknek. Vitassátok meg a történet központi üzenetét, lényegét, és azt, mit taníthat ez a mai időkben!

NA, MI A HÉZAG?

Válassz ki egy szakaszt az egyik Újszövetségi levélből, ami valamilyen fontos keresztyén tant tárgyal! Vagy esetleg választhatsz egy olyan történetet is, amit nagy valószínűséggel nem ismer a csoportod. Írd fel az egész szakaszt egy csomagolópapírra, vagy kivetítő fóliára úgy, hogy üresen hagyod némelyik fontosabb szó helyét! Kérd meg a fiatalokat, hogy egyénileg, vagy akár kisebb csoportokban döntsék el, melyik szót látnák megfelelőnek a hiányzó helyekre, hézagokba! Ha befejezték, olvassák fel a válaszaikat. Aztán olvassátok el az eredetit, hasonlítsátok össze a fiatalok verzióival, és beszéljétek meg, vitassátok meg, hogy vajon Jézus, Pál, vagy az adott bibliai szerző miért éppen azt a szót használta, amelyik a szövegben található! Az első négy biblia-tanulmányozó módszer a szóbeli, írásbeli kifejezésmód eszköztárára koncentrált. Lehetnek azonban olyan fiatalok is a csoportodban, akiknek problémáik vannak az olvasással, vagy nehezükre esik világosan kifejezniük magukat szavakkal. Így hát, a kifejezésnek, közlésnek más módjai bátorításként hathatnak rájuk, mivel azokon keresztül megérezhetik, hogy az ő véleményük is értékes, azt is elfogadják.

RAKD ÖSSZE! RAKD KI!

Válassz ki egy szót, mint például dicsőítés, egyház, tanítvány, tanú, megváltás, vagy közösség, és kérd meg a csoportod, próbálják meg a szó jelentését kifejezni egy montázzsal! Ehhez a nagyobb képhez felhasználhatnak más kisebb képeket, fotókat, újságból kivágott szalagcímeket, vagy szavakat, és ragasszák fel azokat az elképzelésük szerint egy lapra. Beszéljétek meg, hogyan segít a montázs a szó, és annak értelmének könnyebb megértésében! Ezután következhet egy kis „szó-tanulmány”, azaz annak vizsgálata, hogyan is használták az adott szót egyes bibliai szakaszokban.

FESS EGY KÉPET!

Válassz egy témát, mondjuk, „Én vagyok a világ világossága!” (Jn. 8:12.), és kérd meg a csoportod, illusztrálja az adott mondást, használjanak festéket, zsírkrétát, vagy színes ceruzát! Esetleg készíthetnek kollázst is, használhatnak hulladékokat (magazinokat, újságokat, maradék textileket, gyapjút, kartondobozokat…), vagy akár transzparenst, plakátot is csinálhatnak, amihez szövetet, vagy tapétát is felhasználhatnak.

SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!

Adj egy bibliai történetet a csoportodnak, hogy dolgozzák fel, mint egy újság legfőbb hírét, címlap sztoriját, logóval, szalagcímmel, helyszíni riporttal, szemtanúk beszámolóival, hírességet hozzászólásával… Ha nagyon lelkesek vagytok, akár kamerát is használhattok egy hírműsor elkészítéséhez, helyszíni közvetítéssel, szakértők hozzászólásával, talán még időjárás jelentéssel is megfűszerezve! (Jn 6: 1-21.) Néhány Ószövetség-i történet nagyon jól megjeleníthető ezzel a módszerrel, pl.: Jónás és a cet, Mózes és a zsidók átkelnek a Vörös-tengeren, Illés legyőzi a Baál prófétáit. Vitassátok meg a történet főbb pontjait mialatt a csoport a címlapot szerkeszti, vagy éppen a hírműsort! Mit mondanak ezek a dolgok Istenről, és hogyan segíthet ez bennünket a saját keresztyén utunkon manapság?

Fordította: Momo