Na ez jó kérdés

Ez egy, az ifjúsági munkában használható kreatív módszerekről szóló háromrészes cikksorozat első része. Hogyan érthetjük meg keresztyénekként a körülöttünk lévő világot, kapcsolatainkat és hitünket a biblia ismerete, elfogadása nélkül? Hát, úgy gondolom, sehogy! A keresztyén ifjúság közötti munkában résztvevők tennivalóinak listáján valahol nagyon elöl kellene szerepelnie a célnak, hogy segítsék a fiatalokat az Írás felfedezésében, megértésében és alkalmazásában. Így hát, kreatív, ösztönző, magával ragadó alkalmakat kellene szerveznünk Isten Igéjének csoportos felfedezésére. Hmm. Könnyebb mondani, mint csinálni. Ebben a cikksorozatban szeretnék megosztani néhány olyan egyszerű ötletet és kreatív biblia-tanulmányozó módszert, amit jómagam hasznosnak találtam. Az évek során megpróbáltam rengeteget hozzá olvasni a témához és újabb ötleteket beilleszteni a különböző gyülekezeti ifjúsági csoportokkal végzett munkámba. Hálás vagyok azoknak a barátaimnak és kollégáimnak, akik a szükség idején új ötletekkel és inspirációikkal segítettek! A nálam bevált ötletek gyűjteménye következik hát, de előtte elsőként álljon itt három olyan dolog, ami a fiatalokkal való biblia-tanulmányozásban kulcsfontosságú.

BESZÉLTESD ŐKET

Mire gondolsz, mikor azt hallod, „csoportos biblia-tanulmányozás”? Talán azzal kellene kezdenünk, hogy mi nem az! A biblia-tanulmányozás nem egy előadás, vagy egy prédikáció. Nem egy párbeszéd közted és a csoport „leglelkibb” tagja közt, vagy egy vita, vagy egy kikérdezés. A csoportos biblia-tanulmányozásnak a csoport minden tagját be kellene vonnia és a mi feladatunk az lenne, hogy a párbeszéd egyes számú katalizátorai legyünk. Kutatások igazolják, hogy az emberek kevesebb, mint 10%-ára emlékeznek annak, amit hallottak, viszont több, mint 80%-ára annak, amit megtapasztaltak. A pozitív interakció és a párbeszéd segít a fiataloknak kimozdulni a passzív figyelem, meghallgatás állapotából egy mélyebb egymáshoz kapcsolódás irányába, amely során megosztják egymással gondolataikat, nézőpontjukat az adott igeszakasszal kapcsolatban.

FIGYELJ ODA

Igazán meghallgatom és elfogadom a csoportomban lévő fiatalok véleményét? A jó bibliakör vezető jó hallgatóság is. Persze, lesz majd, amikor szükséges lesz világosan állást foglalni alapvető keresztyén igazságokkal kapcsolatban a bibliai álláspontot képviselve. Vannak bizonyos témák, amikben a biblia nagyon világos útmutatást ad. De ez ne legyen ok arra, hogy ne adjunk lehetőséget a fiataloknak gondolataik, véleményük megosztására. Azzal, hogy először mi hallgatjuk meg őket, jogot formálunk arra, hogy minket is meghallgassanak.

KÉRDEZZ

A kérdések a csoportos biblia-tanulmányozás alapvető eszközei. A jó kérdések segítenek  az adott szakaszra hangolódni, reflektálni rá és felfedezni annak jelentését. A jó kérdések ösztönözhetik a csoportod fiataljait, hogy bekapcsolódjanak a beszélgetésbe. Jézus gyakran tett fel kérdéseket, hogy gondolkodásra sarkallja az embereket saját magukkal, vagy teológiai kérdésekkel kapcsolatban. Azt kérdezte a gazdag ifjútól, „Miért mondasz engem jónak?”, a tanítványoktól pedig azt, „Hát, ti kinek mondotok engem?” Az evangéliumokban kb. 150 kérdést jegyeztek le Tőle. Készülj előre a kérdéseiddel! Próbáld elgondolni a lehetséges reakciókat, válaszokat! Egy hangsúlyosabb, fontosabb kérdés előtt tegyél fel néhány könnyebb rávezető kérdést! Készülj olyanokkal is, melyek arra késztetik a fiatalokat, hogy mélyebbre ássanak a bibliai szövegben! Igazából csak három kérdés típus van, amit egy csoportos biblia-tanulmányozásban használhatsz. Nyitott, zárt, vagy korlátozó/behatárolt kérdés.

NYITOTT KÉRDÉSEK

A nyitott kérdések arra nagyon jók, hogy beindítsák a csoporton belüli párbeszédet, mert ezekre nincsenek jó, vagy rossz válaszok. Ezek a típusú kérdések megengedik a fiataloknak, hogy megosszák saját válaszaikat, gondolataikat az adott témával, vagy szakasszal kapcsolatban. A nyitott kérdésekre egy sor válasz adható. Példa: Miért gondoljátok, hogy ez igaz? Miért fontos ez? Kire utal? Mit jelenthet ez nekünk a mindennapi életben? Más felől, a zárt kérdések visszafojtják a csoport interakcióját és párbeszédét. A zárt kérdések egy adott választ sugalmaznak, vagy már eleve céloznak mindarra, amit a csoport vezetője válaszként vár. Példa: Pál azt mondta, mindenkor örüljünk, ugye? Végül pedig, a korlátozó kérdések épp azt teszik, ahogyan hívják is őket, azaz korlátoznak! Korlátozzák a fiatalok által adható helyes, korrekt válaszok számát. Példa: Mi az a három ok, amiről Pál ebben a szakaszban beszél? Világos, hogy a nyitott kérdések a jó kérdések, mert nagyon sok a lehetséges válasz. Engedik, hogy a fiatalok szabadabban hozzák elő személyes élményeiket, következtetésüket, véleményüket. Példa: Mi teszi nehézzé, hogy otthon megéljük keresztyénségünket? (Személyes élmény); Ha ez igaz, mit jelent ez nekünk a mindennapi életre nézve? (Következtetés); Ha te lennél Isten, hogyan szüntetnéd meg a szenvedést a világban? (Vélemény).

HOGYAN KERÜLJÜK EL A KÉNYELMETLEN CSENDET?

A rossz kérdések rövidre zárják a párbeszédet és elbátortalanítanak. A csoportod néhány tagja fenyegetve érzi majd magát, meg azt hogy ő „semmit sem tud”. Szóval, itt az én öt javaslatom a kényelmetlen csend elkerülésére:

 • Ne tegyél fel olyan kérdéseket, amiket egy szóval meg lehet válaszolni! (Egyetértesz azzal, hogy Isten szeret téged?)
 • Ne tegyél fel olyan kérdéseket, amikben ott bujkál a válasz! (A testünk Isten temploma, akkor most dohányozhatunk, vagy nem?)
 • Ne tegyél fel fenyegető kérdéseket! (Ha igazán szeretnéd Istent, mit tennél meg?)
 • Ne tegyél fel zavarba ejtő kérdéseket! (Mi a leggyakoribb kísértés az életedben?)
 • Ne próbáld meg kitaláltatni velük a hallani kívánt választ! (Mi ennek a szakasznak a három nagy igazsága?)

Egy kis gondolkodással és előkészülettel nagyon hatékonyan lehet használni a kérdéseket a csoportos biblia-tanulmányozásban, hogy ösztönözzük a párbeszédet. Az biztos, hogy ez így annyira nem összeszedett és rendezett, mint egy prédikáció, de a fiatalok többet kapnak belőle. Nézzünk még meg másik három módszert is, amelyek segítséget jelenthetnek kreatívan felépíteni a bibliaórát.

INDUCTÍV BIBLIA-TANULMÁNYOZÁS

Az ilyen típusú biblia-tanulmányozás célja, hogy rájöjjük, mit is akart a szakasz írója mondani, és aztán alkalmazzuk a megértett dolgokat pratikus módon a mindennapi életre. Az ‘inductív’ azt jelenti, következtetni, érvelni, megkeresni és levonni a következtetéseket. A biblia-tanulmányozás arról szól, hogy legyünk kíváncsiak és tanuljunk meg kérdezni. Legyünk detektívek. Kutassunk nyomok után. Mi folyik itt? Mit mond ez neked? Mit értesz meg ebből? Az induktív biblia-tanulmányozás három fajta kérdést alkalmaz. Megfigyelésekre vonatkozó kérdések: Kutasson a csoport a tények után – ki, mit, hol, mikor, miért, van-e valami parancs, vagy ígéret? Különféle kérdésekkel készülhetsz az adott szakasz feldolgozására, de van néhány tipikus:

 • Ki írta, vagy mondta ezt?
 • Mikor írta (, vagy mondta)?
 • Mikor történt mindez?
 • Kinek, kiknek íródott, vagy ki volt a hallgatóság, mikor ez elhangzott?
 • Milyen körülmények, vagy események befolyásolták, idézték elő, hogy ez a tanítás elhangozzék?
 • Miért cselekedett az adott személy úgy, ahogyan tette? Vagy miért mondta azt, amit mondott?

Értelmező kérdések:

az ilyen kérdések arra bátorítják a csoportot, hogy megvizsgálják a szavak, kifejezések, cselekmények értelmét és a közöttük lévő kapcsolatokat. A te kérdéseid segítségül lehetnek, hogy a csoport összekapcsolja az adott szakasz tanítását egy, már általuk ismert bibliai igazsággal. Mi a szakasz értelme számunkra a mindennapi életben? Ne felejts el vezetést kérni az Úrtól? A Szent Lélek nélkülözhetetlen az Írások mélységének megértéséhez. János 14:26., 1. János 2:27. Az alkalmazásra vonatkozó kérdések: Hogyan alkalmazhatom az életemre mindazt, amit megtanultam?

 • Változtatnom kell a viselkedésemen, hozzáállásomon?
 • Vannak olyan cselekedetek, amelyeket meg kell tennem, vagy el kell kerülnöm?
 • Van előttem követendő példa?
 • Van valami, amit meg kell vallanom Istennek?
 • Van valami, amit meg kellene ígérnem?

Az ilyen kérdések arra ösztönöznek bennünket, hogy átültessük gyakorlatba mindazt, amit felfedeztünk a bibliából. Nézd meg, mit mond erről Jakab (Jakab 2: 14-18.). A valóságos keresztyén hit átformálja mind a viselkedésünket, mind pedig a gondolkodásunkat. A megváltozott élet a Krisztusban való hitünk igazolása. Talán a csoportod nem ad majd lehetőséget, hogy minden kérdést felhasználj, amivel gondosan előkészültél. Gyakran előfordul, hogy a dolgok közepébe vágnak, még mielőtt kérdezhetnél. Semmi gond, nem számít. A lényeg, hogy te felkészült legyél. TÍZ KÉRDÉS Ez egy egyszerű módszer azoknak, akiknek még új dolog a biblia-tanulmányozás. Jól működik az Evangéliumokból vett szakaszoknál. Osszd a csoportot kisebb egységekre, és adj nekik az adott szakaszból részleteket, hogy átnézzék! Válasszanak 10 kérdéses dolgot, amit szeretnének tisztázni, megválaszolni, vagy adott esetben megvitatni. 15 perc után minden csoport mondja el, mire jutottak, és a kérdéseiket írjuk fel egy táblára, hogy mindenki láthassa. A maradék időben a csoport egésze vitassa meg ezeket, amíg kielégítő válaszokat nem találnak a kérdéseikre. Bátorítsuk a fiatalokat, hogy saját gondolataikkal válaszoljanak! Ahogy haladsz a szakaszon egyre előrébb, magyarázd el a hátteret, adj több információt a problémás kérdésekkel kapcsolatban, és ahol szükséges, korrigáld a hallottakat a helyes tanítás érdekében!

TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL

Válassz egy szakaszt az Evangéliumokból! Olvassátok el együtt és tedd fel a következő kérdéseket a csoportnak:

 1. Hol van Jézus?
 2. Hol volt Jézus ezt az eseményt megelőzően?
 3. Kihez beszél Jézus? (tömeg, tanítványok, pogányok, zsidók, vallási vezetők…)
 4. Foglaljátok össze, vagy idézzétek mindazt, amit Jézus mondott! Jegyezzétek le, milyen volt Jézus hangja, viselkedése, érzelmei. Figyeljétek meg, mit nem mondott Jézus!
 5. Mit mondtak mások Jézusról? Hogyan éreztek Vele kapcsolatban?
 6. Hogyan reagáltak az emberek Jézusra?
 7. Mi a benyomásom Jézusról?
 8. Mit mond Jézus ebben a szakaszban, ami megváltoztathatná az életem?
 9. Jézusnak milyen vonásait szeretném látni a magam életében?
 10. Hogyan dolgozhatnék ezen együtt Vele?

TIPPEK BIBLIAKÖR VEZETÉSHEZ

 1. Imádsággal kezdd! Kérd Istent, hogy segítsen megérteni a szakaszt és alkalmazni a tanultakat a magatok életében!
 2. Világosan mondd el, hogy a „tanulmányozás” párbeszédet, megvitatást jelent! Bátorítsd a csoporttagokat, hogy kapcsolódjanak be!
 3. Hagyj elég időt a szakasz elolvasására és megértésére! Egy valaki olvassa fel a szakaszt hangosan is! Aztán adj jó néhány percet, hogy újra olvashassák csendben, így mindenki megértheti!
 4. Az adott szakasz maradjon a középpontban!
 5. Ne félj a csendtől! Az embereknek időre van szükségük, mielőtt kifejtik gondolataikat.
 6. Ne válaszold meg a saját kérdéseidet! Ha szükségesnek látod, ismételd meg őket, amíg meg nem értik! Egy lelkes csoport is könnyen passzívvá és hallgataggá válik, ha úgy érzik, úgy is te beszélsz egyfolytában.
 7. Ne elégedj meg egyetlen válasszal! Kérdezd meg mások véleményét is, míg csak többen is el nem mondják, mire gondolnak a kérdés kapcsán! Igyekezz megérteni mindenki álláspontját! Légy megerősítő! Soha ne utasíts el egyetlen választ sem!
 8. Ne várd, hogy minden választ hozzád intézzenek! Csoportként könnyebb nekik, így egy idő után egymással (is) kommunikálni fognak. Ez az egészséges párbeszéd jele.
 9. Időről időre foglald össze, mit is mondott a csoport a szakasszal kapcsolatban! Ez segít a különböző szálakat, véleményeket összekötni és biztosítja a folytonosságot. Ne prédikálj!
 10. Imádsággal zárd be az alkalmat! Kérd Istent, segítsen használni azokat a dolgokat, amiket megtanultatok, és a véleményeket, amik elhangzottak!

Fordította: Momo