Lengyelné Csőry Barbara

Istennel a mindennapjainkban

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Pál levele a rómaiakhoz, 8:38-39.)

Tudjuk, hogy a megtérésünkkor Isten a Mennyei Atyánk lett, aki végtelen szeretettel szeret minket. Ő azzal mutatta ki a szeretetét, hogy a legdrágábbat, az Egyszülött Fiát – Jézus Krisztust – adta értünk.

Hogyan tudjuk viszonozni ezt a szeretetet? Mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban megismerjük Isten személyét? Hogyan tudunk bensőséges kapcsolatot kialakítani olyan Valakivel, akit nem látunk, és nem érinthetünk, mégis megtapasztalhatjuk a jelenlétét az életünkben? És mit történik akkor, amikor olyan nehézségek érnek minket, hogy nem értjük Istent?

A workshop keretein belül ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, és beszélgetünk arról is, hogy mindez hogyan működhet a gyakorlatban, a mindennapjainkban.