Taracköziné Nemes Mónika

Lányból nő…

Cherchez la Femme! – Keresd a nőt! – mondja a francia szállóige. S bizony keressük, sőt keresnünk kell abban a XXI. században, amely egészen más női ideált, divatot és trendet állít a lányok elé, mint amit a nőről a Teremtő elképzelt.  Hogyan lesz a lányból nő, milyen fejlődésen megy keresztül a test és a lélek, mígnem eléri a szépséges „nő” állapotát? Milyen nővé szeretnénk érni, s ehhez milyen mintákat hordozunk, illetve mennyire küzdünk meg a saját elképzeléseinkért? Beszélgetés és közös gondolkodás egy felnövekvő „kereshető és megtalálható igazi nő” generációért.