Loading posts...
 • Refit 6. évad – április

  GAMMA OVER Bírák könyve 15:9-20 "A filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Júdában, és ellepték Lehít. A júdaiak megkérdezték: Miért vonultatok föl ellenünk? Azok így feleltek: Azért vonultunk föl, hogy megkötözzük Sámsont, és úgy bánjunk vele, ahogyan ő bánt mivelünk. Ekkor odament háromezer júdai ember az étámi sziklahasadékhoz, és ezt mondták Sámsonnak: Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk?…
 • Refit 6. évad – március

  MI | CSODA NŐ Zsidókhoz írt levél 11:30-31 "Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át. Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta."
 • Refit 6. évad – február

  Nézd meg felvételről THORTÚRA Zsidókhoz írt levél 11:23-29 "Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte…
 • Refit 6. évad – január

  A FÉLELEM NÉLKÜLI EMBER Zsidókhoz írt levél 11:8-12 "Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek…
 • Refit 6. évad – december

  A NAGY VIHAR Zsidókhoz írt levél 11:7 "Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett." Nézd meg a képeket
 • Refit 6. évad – november

  GYORSABB A HALÁLNÁL Zsidókhoz írt levél 11:5-6 "Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza…
 • Refit 6. évad – október

  Nézd meg felvételről FAMILY WAR - AZ ELSŐ BOSSZÚÁLLÓ Zsidókhoz írt levél 11:4 "Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél." Nézd meg a képeket
 • Refit 6. évad – szeptember

  Nézd meg felvételről AZ IGAZSÁG LIGÁJA János 18:37-38 "Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság?" Nézd meg…
 • Refit 5. évad – május

  Nézd meg felvételről TANÍTVÁNY VAGYOK Lukács 9:23-25 "Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy…
 • Refit 5. évad – április

  ÉLETBEN VAGYOK! 2 Korinthus 5:14-15 "Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." Nézd meg a képeket