Who is who?

„Pál ekkor így szólt: „János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban.” (4.)

A történelem úgy beszélt róla, mint az egyik legnagyobb hatású emberről, aki élt ezen a földön. Pedig szinte semmitmondóan kezdte evilági pályafutását. Egy isten háta mögötti kisfaluban született, éppen úgy nevelték, mint minden korabeli gyereket. Aztán amikor kicsit nagyobb lett, elkezdett apjának segíteni a családi „vállalkozásban”. Az idősebb emberek a környezetében el kezdték érzékelni, hogy mennyire tehetséges, milyen hatást tud gyakorolni a tömegre, hogyan tudja irányítani őket. Később ezrek jöttek, hogy hallgassák őt, hogy követhessék őt. Kiválasztott magának egy kis csoportot, akik mindenhova elkísérték és volt, aki feladta az állását, volt, aki hátat fordított a múltjának, és az ő követésére indult. Ahogyan járta az országot, a híre nőtt és terjedt, sokan, sokfélét gondoltak róla. Volt, aki királynak tartotta, és volt, aki csak egyszerű őrültnek. Fiatal élete korán ért véget, és szörnyű szenvedések között, hiszen akik korábban rajongtak érte, azok az utolsó pillanatban magára hagyták, követői gyáván elfutottak. Így halt meg, kiszolgáltatva és nehéz körülmények között. Halála után nem sokkal követői azt kezdték boldogan terjeszteni róla, hogy nem is halt meg, hanem ő él. Voltak, akik azt állították, hogy megjelent nekik, követőinek száma a mai napig növekszik, és sokan hiszik és vallják, hogy ő csakugyan örökké él. Ezekből már kitalálhattad, hogy kire gondolok. Ennek a férfinak a neve: Elvis Presley. 🙂 🙂 🙂 Tudom, nem ezt vártad, de muszáj volt. Nemcsak azért, mert élvezem, hanem azért is, mert nagyon fontos tisztázni, felismered-e Jézus Krisztust. Látszatra akár még össze is keverheted őt valaki mással, aki „Királlyá” tette magát, vagy akit „Királlyá” tettek az emberek. Sok hasonlóság van Krisztus és Elvis között. De van egy lényeges különbség: Elvis énekelni jött, Krisztus megváltani. Az az Egy, akit János hirdetett, az az Egy, aki életét adta érted, az az Egy, aki mindvégig szeret téged, az nem Elvis, hanem Jézus Krisztus.