B terv

„…amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (3-5.)

„Annál az embernél, aki hülyeséget csinál, csak egy veszélyesebb van: aki ezt meggyőződésből teszi!” Ott nincs pardon, nincs esély, nincs változás, és no comment. Csak „úgy” tenni az ostobaságot, annyira nem is veszélyes, hiszen egy jó szó, egy kijózanító vélemény talán elég arra, hogy az ember felhagyjon saját kis „játékaival”. De aki mindezt meggyőződésből teszi, tudva, hogy amit tesz az jó, sőt, akár Istennek tetsző, oda kisebb fajta csoda kell még a legapróbb változáshoz is. Saul intelligens, képzett, választékosan beszéli korának fő nyelveit, a legkiválóbb iskolába járt, nagynevű mesternél tanult, és mindaz, amit tesz, számára a legfőbb jó! Védi mindazt, amit tanult, amiben hisz, amit remél, és azért üldözi a keresztyéneket, mert képesek azt hazudni, hogy a lázító Krisztus feltámadt a halálból. Micsoda Istenkáromlás! Vagyis az „A-terv”: Veszniük kell. Aztán jön a „B terv”! Mert Istennek éppen egy ilyen emberre van szüksége. Aki képes meggyőződésből tenni azt, amire érzi, hogy felhatalmazása van. Istent még az sem zavarja, hogy ez a Saul az Ő Fiát üldözi. Már kész is a mennyei terv: Hívjuk meg Sault a mi csapatunkba! És az-az „öldökléstől lihegő”, az a „Tarzuszi” egyszer csak szembe találja magát mindazzal, amit üldözött, a számára felfoghatatlannal, hitének és elképzeléseinek szöges ellentétjével: a Feltámadott Krisztussal! Isten ellensége vagy? Nem hiszel a Feltámadott Fiúban? Azt gondolod csak egy mese, jó kis önigazolás, és mindezt meggyőződésből teszed? Helyed van Isten csapatában. Neki meggyőződéses emberek kellenek. Akiknek van lendülete, akik képesek mindent megtenni a cél eléréséért, akik elég bátrak útra kelni az igazukért. Azon meg menet közben ne csodálkozz, ha Krisztus megjelenik előtted, és új meggyőződést ad, felrúgva ezzel akár még a legszentebb elképzeléseidet is. Istennek mindig van egy „B terve”. Veled is. Jól olvastad. Mindig…veled is.