Levél

„Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.” (14.)

Kedves Keresztyének!

Sokat gondolkozom mostanában mi a baj veletek, miért hanyatlik a keresztyénség, miért nem szimpatikus egyre több embernek az-az ügy, amiért én komoly erőket mozgattam meg. Talán még emlékeztek, Isten Fiaként keresztre mentem, csakhogy helyre állítsam az ember és az Őt Teremtő Isten kapcsolatát. (Remélem, megbocsátjátok, hogy Apácskát ilyen hivatalosan hívom, na de ez egy hivatalos levél!) Sok ember sajnos ezt ma már nem látja, csak azt, amit ti tesztek és éltek nap, mint nap. Bizonyára nem használ az ügynek, hogy annyi nehéz felfogású ember van közöttetek, aki folyton összekeveri a saját kis gondolatait az Én Atyám gondolataival. Mondtuk is Ézsaiással, hogy nemcsak olvasni kéne, hanem felfogni is… de mindegy. Erről majd máskor. Az sem vet jó fényt erre az egészre, hogy évezredek óta vannak közöttetek olyanok, akik olyan dolgokat művelnek az én nevemben, amihez semmi, de semmi közöm nincsen, és még van képük azt állítani, hogy ezekre a dolgokra én hatalmaztam fel őket! Velük majd külön számolok. A lényegre térve: az a baj veletek, már ha megengedtek ennyi kritikát, hogy elvesztettétek a kapcsolatot az emberekkel. Én nem a keresztyénségért adtam az életem, nem az Egyházért, és nem is valamiféle választott kis klubbért, amely a saját tökéletességében és kiválasztottságában tetszeleg. Én az emberért haltam meg, mindegyikért. Nektek pedig köztük van a helyetek. Nem azt kértem, hogy sipirc ki a világból, aztán néha látványosan hajoljatok le egy-két elesettért, lehetőleg reflektorfényben, hanem azt, hogy ahogyan én értük haltam, ti úgy éljetek értük. A hívő csak azért lehet hívő, hogy megszentelje a hitetlent. Nem azért, hogy ebben tetszelegjen, vagy, hogy önmagasztalásként a világ arcába vágja, hogy ő már több, vagy más, mint bárki ezen a Földön. A szentség ott kezdődik, amikor a hívő teszi a dolgát, és puszta jelenlétével megszenteli ezt a világot.

Ui: Nem kell írásban válaszolni, nem kell hálaadó istentiszteletet tartani, nem kell erről a levélről templomot elnevezni, és könyörgöm: ne fordítsátok még ötvenszer le, csak éljetek… üdv… szó szerint…

JK