Szó-dó-mi-a

„Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig.” (23.)

Azt hiszem az egyszeri feketén pénzt váltó ember mondta azt az őt letartóztató rendőröknek, hogy nem érti az ellene folyó intézkedést, hiszen ő csak szolmizált! Na és ugye Kodály és Bartók országában nehogy már ezért megbüntessenek valakit. Persze aztán a rendőrök – túllépve saját korlátaikat – felismerték a dó-lá-re-lá-dó dallamban a valuta üzérkedésre utaló nyomokat. Az én szolmizálásomban is valami hasonló üzérkedés rejlik, hiszen a Szó-dó-ma (még akkor is, ha a „ma” nem beilleszthető a sorba) egy olyan városnak a neve, ami egy az egyben elutasította az Isten által felkínált jót, s választotta az emberi élet szörnyűségeit. Amiben most csak kicsike szeletet képez a fajtalankodás kérdése, ami ugye a mai modern társadalomban nem is számít annak. Hiszen arról ugye már nem beszélgetünk, hogy Sodoma elégésében elég nagy szerepe volt a férfiak egymáshoz való igen nagy vonzódásának, persze a mai világban, amikor a globális felmelegedés ekkora méreteket öltött, erre már nem szoktunk kitérni. Éppen ezért fontos és érdekes Jézus Krisztusnak az őt befogadni nem akaró városok felett mondott ítélete. Ha Sodomában történnek azok a csodák, amiket Jézus tett, akkor nem jut el a pusztulásig, ami – tekintve, hogy Ábrahám alkudozós könyörgése nagyjából rávilágított a városka romlottságának fokára – elég szomorú tény. Újra kell gondolnunk, hogy mi is az Isten szerint romlott, meg beteges, mert ha így járt Kapernaum, ami látszatra meg sem közelítette Sodomát, akkor velünk mi lesz????