Az utolsó új világ

„Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: “Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket;  mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” (14.)

Ákos fanok tessék ünnepelni, íme, egy újabb pár sor a magyar kultúra gyöngyszemeiből.

Éberen 
Nézem az órám számlapját,
Éppen tízezer éve várok rád,
Lobogó ködökbe burkolózom
Engem őriz a lábnyom a Holdon,
Kegyetlenül szép lesz az új világ. 
Nézd,
Ez engem szíven talál,
De Te miért ne élnéd túl?
Okolni bárkit kár,
Bátrabb és szebb lesz az új,
Jelez egy új világ,
Engem miért ne 
Léphetnél át?
Döbbenten áll meg a percmutató,
Óra sem múlhat többé el,
Reszket az Idő a tornyok felett,
Ártatlan vágyam
Még ünnepel.

(Ákos: Új világ)

Az Isten által kitalált és megálmodott új világ, tényleg kegyetlen szép lesz, mivel semmi sem marad a régiből, hanem minden elpusztul, vagy pedig újjászületik. Az a világ, amelyik nap, mint nap képes volt önmagát mindenek fölé emelni és helyezni, az a világ elbukik és elpusztul. Az önzőség nagy Babilonja elesik, beveszik, s mint egykor Sodoma és Gomora, teljesen a tűz és enyészet martaléka lesz. Ahogyan Isten akkor ott Lótot angyalai által menteni próbálta, úgy próbál meg menteni mindenkit, aki az Övé, s aki engedelmeskedik neki. Az angyalok akkor majd nem fognak kézen senkit, nem terelgetnek, hanem hatalmas hangon kiáltanak, belesírva a pusztuló világba az Isten akaratát: Menjetek ki én népem, mert az utolsó igazságos kegyetlenség után egy egészen új világ köszönt rátok és ránk. De aki nem fogad el engem, aki nem az enyém, annak pusztulnia kell.

„Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. „Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”

(Máté 24:37-42)