Fél(re)vezetők

„Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.” (3.)

Az anyagtudomány elég távol áll tőlem, mint ahogyan minden, ami fizika vagy kémia, de ifjúsági szakemberként elég sokféle és gyakran furcsa anyagból kell dolgoznom, így próbálok megbarátkozni az anyagtudomány alapvető kifejezéseivel és szavaival. Tehát, az első, amit megtanultam, az a félvezető, mert a félvezetők azok az anyagok, amiknek a fajlagos ellenállása a vezető és a szigetelő anyagok közé esik. (Most tekintsünk el attól, hogy megpróbálom felidézni Ohm törvényét, hiszen az is csoda, hogy helyesen le tudtam írni a nevét.)  Ez számomra azért fontos, mert manapság tele a média olyan emberekkel, aki ugyancsak félvezetők, s ez utóbbi fogalom megértésében majd az első lesz a segítségünkre. Mert a félvezető ebben az esetben sem lehet más, mint az a személy, aki az igazi vezető és a vezetett között helyezkedik el, aki sem egyik sem másik, s ebből kifolyólag sajnos nem vezet – szó szerint – sehova. Legalábbis nem arra, amerre mennünk kellene. Anélkül, hogy nevesíteném, bizonyára ti is ismertek ilyeneket, akik fél- és félrevezetők, nem tudnak, és nem akarnak teljes odaadással vezetni, mert a közérdeknél fontosabb az önérdek, mert hiányzik az odaszánás vagy éppen a tehetség, vagy csak a felülről jövő felhatalmazás. Isten őrizzen meg minket a fél(re)vezetőktől, legyen szó a világról, vagy a világért munkálkodó egyházról, de a cél eléréséhez igazi vezetők kellenek. Akiket, ebben az utolsó időszakban nagyon nehéz lesz felismerni és kiszűrni a sok fél(re)vezető közül.