Fiasodás

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” (4-5.)

Ne haragudjatok meg, de ma nincsen vicces story, nincsen elmés bevezetés (Lehet, hogy máskor sincs, de legalább én élvezem :).) csak egy egyszerű vallomás. Ha egyszer valaki előállna azzal az őrült ötlettel, hogy csak egyetlen egy mondat maradhat meg bennem, az agyamban, a szívem legmélyén a Biblia mondatai közül, akkor én ezt az egyet választanám. „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” Tudom, hogy számos más olyan mondat van, ami jobban összefoglalja a keresztyénség lényegét, vagy sokkal szívhez szólóbb igazságok vannak benne, de nekem, ez az a mondat, ami valahol ott bennem a legtöbbet jelenti, ami a legtöbbet adja. Én innen értem meg mindazt, amit hit, Isten, Krisztus, megváltás, s amit a boldog élet jelent. Talán azért, mert a családunkban sokszorosan megtapasztalhattuk, mit jelent fiúnak lenni, a szónak mindkét – és még ki tudja hány – értelmében. Én igenis büszke vagyok arra, hogy fiú lehetek itt ezen a földön és világon, s ebből értem meg igazán, hogy mekkora ajándék és lehetőség, hogy lehetek úgy is fiú, ahogyan ez a mondat belém írja. Mert az apám fiaként, minden büszkeségem ellenére, vagy éppen ezekkel együtt, de csak szolga vagyok, szolgája a világnak, a vágyaimnak, a törvénynek, írják azt belém vagy fölém, vagy rendeljem azt el én magamnak. Csak szolga! Semmi több. Az Isten fiaként azonban már nem lehetek egyszerre szolga is, meg fiú is, hiszen Krisztus pontosan azért jött el, és úgy jött el, hogy soha többé ne kelljen szolgái legyünk ennek a világnak, hanem Isten fiaiként éljünk benne. Ez az, ami engem előrevisz, ami motivál, ami képessé tesz arra, hogy keresztyén legyek, mert én ezért hálás vagyok az Istennek, hogy mindezt engedte és lehetővé tette. Fiak vagyunk, Isten gyermekei, már nemcsak szabadságra teremtve, hanem a szabadság igazi lehetőségét is Krisztusban megtalálva. Isten fiai. Ez az én mondatom.