Világok harca

„Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem!” (27.)

Félelmetes érzés az, amikor tudom és érzem, hogy két világ csap össze bennem, küzd életre-halálra, s annak ellenére, hogy sejtem kinek kell győznie, mintha mindig lenne esélye annak is, hogy majd a másik győz. Nem igazán tudnék nevet adni a harcban résztvevő egyik vagy másik félnek, de mivel a klasszikus pszichológia Freud bácsival az élen már elnevezte a bennem – s ti sem lehettek kivételek – és bennetek néha összecsapó feleket, így nevezzük csak „emberinek” és „állatinak” az egyszerűség kedvéért. Ugye ismerős kedves srácok, amikor a nyári nagy melegben nekiindulsz a városnak, s négy perc után úgy érzed a látott dolgok alapján, hogy hozzád képest a mátai ménesben nincsenek is tenyészmének! Éppen ezért minden csinos lányt „úgy de úgy hazakísérnél” s a benned így felbuzgó „állatot” le kell győznie a benned szunnyadó embernek, aki tud hűségről, felelősségről és tud „nemcsakarra” koncentrálni. Nőként, anyaként, férjként vagy főnökként, gyermekként vagy diákként szinte minden döntő élethelyzetben valahol a színfalak mögött zajlik a nagy harc és a nagy küzdelem. Ezekben a küzdelmekben nehéz lenne megfelelő segítséget és támaszt találni, hacsak nem olyasvalakit, aki a lehető legmélyebben élte át és élte meg az énünk legmélyén dúló hatalmas csatákat. Jézus Krisztus nekem ebben a legfőbb támaszom, s talán neked is az lehet, mivel Ő pontosan tudja min mész át egy-egy nehéz élethelyzetben, mekkora kísértés a bennünk dúló világok harca. Ő élte át ennek a nehézségét a legkeményebben, akkor, amikor összecsapott benne a szenvedéstől és a haláltól rettegő és menekülni akaró ember és az Atyjának feltétlenül engedelmeskedő Fiú. Az összecsapás nagyon kemény, hiszen úgy rendül meg benne Jézus Krisztus, mint ahogyan a tenger kavarog és háborog, örvénylik, s ki tudja merre és mit visz. Mégis tudott jókor és jól dönteni. Szóval, ha úgy érzed a benned dúló harc kimenetele kérdéses, kérj tőle erőt, mert Jézus Krisztus erre is képes volt és erre is képessé tehet.