A nagy hitető

„Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek és ellopják őt, aztán azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél.”(64.)

Megint a jó Pilátust keresték / Sápadtan minden farizeusok: / Adjon a sírhoz több katonát még, / Mert bolondok, csalók és varázslók / Az eféle krisztusok.
(Ady)

Akiknek a Húsvét csodája semmi más csak egyszerű szemfényvesztés, talán nem is sejtik, hogy mitől is fosztják meg magukat. Egyszer hallottam valakitől, hogy ő nagyon nagyra tartja Jézus Krisztust, értékeli a tanítását, próbál aszerint élni, de a feltámadást már nem hiszi el. Sőt! Hallottam olyan lelkipásztort is, aki elmondta, hogy Jézus Krisztus csak a tanítványok tudatában támadt fel és nem valóságosan. Szerintem ezek az emberek nem mérik fel szavaik súlyát. Mert akkor, ha ez így van, akkor Krisztus csak egy csaló, vagy ahogyan Ady ragozza: “bolondok és varázslók, hitetők az ilyenfajta krisztusok.” Aki így gondolkodik, az hazugnak tartja Istent és az Ő igéjét. Ami ebben az esetben azt jelentené, hogy minden szava hazugság, minden tette csalás és ámítás. Krisztus nem azt szeretné, ha nagyra tartanánk, nem azt szeretné, ha próbálnánk engedelmeskedni neki, hanem azt szeretné, ha teljes szívvel hinnénk benne. Ha szeretnénk őt annyira, hogy elhisszük minden tettét és szavát, közte azt is, hogy feltámadt a halálból, aminek legkézzelfoghatóbb bizonyítékai pontosan azok lesznek, akik hazugnak és csalónak tartották őt. Mert a sírt a farizeusok lepecsételik és őriztetik, hogy el ne lophassák tanítványai a testét, ezzel bizonyítva, hogy pont ez az egyetlen dolog, ami nem történhetett meg.